SES YALITIM CAMI

Gürültü kontrolü  günlük yaşamımızda, iş yerlerimizde, evimizde daha doğrusu hayatımızın her yerinde giderek önem kazanmaktadır. Hava ve su kirliliğinin yanında gelişmiş ve büyük şehirlerde ve endüstriyel ortamlarda yaşamı olumsuz yönde etkileyen gürültü de  günümüzde önemli bir kirlilik kaynağıdır. Gürültü kontrolünün en pratik yolu Akustik Ses yalıtım camları kalınlığının arttırılmasıdır. Ayrıca Akustik Ses yalıtım camı ünitelerinde farklı kalınlıklarda cam kullanılması veya camlardan birinin Lameks olması da gürültü kontrolünde yarar sağlamaktadır.

AKUSTİK SES YALITIM CAMLARININ AVANTAJLARI

Eğer gürültü kontrolü sağlanmazsa hayatımızda birçok önemli eksiklik yola çıkar. Bu etkiler fizyolojik olarak, işitme kaybı, hipertansiyon, kalp hastalıkları vb. psikolojik olarak ise, stres, kalp hastalıkları vb. psikolojik olarak ise, stres,  gibi sıralanabilir.   Akustik Ses yalıtım camı, ve ses izalasyonu sağlanırsa kişi yaşamını normal bir şekilde refah içinde yaşayabilir.

 SES GEÇİRMEZ CAM

Akustik Ses yalıtım camı Ancak gürültü düzeyi yüksek ortamlarda daha etkili bir ses yalıtımı için özel geliştirilmiş bir ürün olan akustik lamine cam kullanımına ihtiyaç vardır. Akustik  ses yalıtım camı; tek kullanılabileceği gibi, yalıtım camı ünitelerinde de kullanılarak gürültüyü kontrol  etme performansını artırır. Qakustik laminasyonlu camlar, iki cam plakanın ses emici bağlayıcı bir tabaka ile ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile elde edilir. Yine söylersek ses yalıtımının en pratik yolu; cam kalınlığının artırılması ve özel bir şekilde  hazırlanmış yalıtım camı ünitelerinin kullanılmasıdır. İkili yalıtım camı ünitelerinde farklı cam kalınlıklarının seçilmesi veya camlardan birinin laminasyonlu olması gürültü kontrolüne katkı sağlar. Siz de bizimle çalışmak isterseniz sitemizde bulunan iletişim numaraları ile uzman ekibimize ulaşabilirsiniz.